خداوند ,کرده ,انسان ,خداوند بزرگ ,فراموش کرده

 

 

منبع اصلی مطلب : اخرین پیامبر
برچسب ها : خداوند ,کرده ,انسان ,خداوند بزرگ ,فراموش کرده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : عشق فقط خداست..... فقط خدا ☆